Hakkımızda
MİSYONUMUZ


Panel radyatör sektöründe, kaliteden ödün vermeden, panel radyatör üretici firmalarının ihtiyaçlarına uygun ve doğru hizmeti vermektir.VİZYONUMUZ


Dünya üzerinde panel radyatör kullanılan her yaşam alanında ORPAN üretimi ürünlerimizin insanlara hizmet ettiğini görmek, mutlu ve hoşnut insanlar görmektir.


ORPAN’IN KALİTE SÖZÜ


ORPAN Kalite Politikası gereği her zaman gerçekçi hedefler belirlenir ve geliştirilir. Bu hedeflere ulaşılabilmesi için her düzeyde performansın iyileştirilmesine yönelik, tamamen entegre olmuş proseslerle, yöneticiden işçiye kadar herkesi kapsayan, düzenli ve sürekli gelişme faaliyetleri uygulanır ve sürekliliği sağlanır. Nihai hedefimiz bu sektörde uluslararası arenada en çok tercih edilen ve müşteri tatminini en üst seviyede sağlayan firma olmaktır. Bu hedefe ulaşmak için bahsettiğimiz tüm bu evreler, üretim ve hizmet süreçlerinin tümünde efektif bir şekilde uygulanır.


ORPAN’IN USTALIK SÖZÜ


Rekabet, kaliteyi artıran en önemli faktördür. Yüksek kalite, optimum maliyet ve maksimum fayda oranını sağlamak için her işin başı nitelikli iş gücüne, doğru makine parkına ve otomasyon sistemine sahip olmaktır. ORPAN değişen insan ihtiyaçları ve gelişen global teknoloji bilgisi ışığında ve iç ve dış tedarikçilerinin gelişimini de izleyerek iş becerisi, yüksek verimliliği, bilgisi ve takım ruhuna inancıyla sürekli inovasyonu destekler ve uygular. ORPAN’da inovasyonun sürekliliği esastır, üretimde gelişim ilkesiyle ürettiğimiz her ürün çağa ve teknolojiye uyum sağlar.


ORPAN’IN GELECEK SÖZÜ


ORPAN insan hayatının ve emeğin kutsallığına inanır. Her bir hizmetimizi gerçekleştirirken yalnızca müşterilerimizi değil, çalışanlarımızı, ailelerimizi, dostlarımızı, çocuklarımızı, yani kısacası tüm insanlığı da aklımızın bir köşesinde tutarız. Bu yüzden tüm proseslerde çevreye duyarlı malzemeler kullanmaya yüksek önem gösteririz. İş sağlığı ve güvenliği hususunda kanuni gereklilikleri yerine getirir ve azami önem gösteririz. ORPAN’da takım ruhunun ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı yaratırız. Ülkemizin ve sektörümüzün güçlenmesi hususunda kaliteli ürün üreten yüksek nitelikli eleman yetişmesinde hizmet içi eğitimlerle ve sosyal faaliyetlerle çalışanlarımıza ve stajyerlerimize destek oluruz.